General Data Protection Regulation

W firmie Intelliseq dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania biznesowe były zgodne z przepisami prawa, w tym z regulującymi prawa osób, których dane gromadzimy. Kontaktując się z nami, podejmując współpracę, zatrudnienie czy też korzystając z naszych usług, przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - w skrócie: RODO.

Informujemy zatem, że Administratorem danych osobowych, które są przez nas wykorzystywane m.in. podczas świadczenia usług jest: INTELLISEQ S.A., ul. Stanisława Konarskiego 42/13, 30-046 Kraków, KRS 0000524323, REGON 123158705, NIP 6772383205

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Monikę Liberek, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną: daneosobowe@intelliseq.pl oraz pocztę tradycyjną kierowaną na adres wskazany wyżej.

Szczegóły dotyczące: